Általános szerződési feltételek

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával távollévők közötti szerződés jön létre az alábbi feltételekkel:

Vállalkozó adatai:

Neve: Dávid Krisztina E. V.

Székhelye: 7020 Dunaföldvár Búzavirág utca 49.

Bankszámlaszám: 70600016-11127264

Telefonszám: +36 30/ 650-6133

E-mai cím:  info@fittdieta.hu

Nyilvántartó hatóság: Belügyminisztérium Nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár okmányfelügyeleti főosztály

Nyilvántartási szám: 51562346

Adószám: 68310141-1-37

Vásárló:

Aki a Webáruház szolgáltatását igénybe veszi, a Webáruház internetes felületén keresztül szolgáltatást megrendel, vásárol.

Az Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a webáruház igénybevételének előfeltétele. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló az árut megrendeli.

Általános Szerződési Feltételek módosítása:

Dávid Krisztina E.V. Fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan megváltoztassa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása jelen honlapon történő közzétételkor lép hatályba.

Vásárlási feltételek

A weboldalon, illetve a közösségi médián a Szolgáltató által megjelenített és eladásra kínált minden digitális termék, étrendi ajánlás, e-book, pdf fájl és minden, a weboldalon és közösségi médián megjelenített online tartalom megvásárlása az alábbi feltételeknek felel meg.

A megvásárlás feltétele a szabályzat elfogadása, valamint az egészségügyi kérdőív kitöltése. Ha vásárló nyilatkozik arról, hogy olyan betegsége, állapota van, amelyről előzetesen tudott tájékozódni, hogy nem vállalom az étrend írást, a vásárlás nem tud létrejönni.

Kérjük, hogy ezeket a feltételeket alaposan vizsgálja át a weboldalon, közösségi médián keresztül történő vásárlás előtt és/vagy a szolgáltatás igénybevétele előtt. A weboldalon, illetve a közösségi médián Szolgáltató által megjelenített és eladásra kínált minden digitális termék, étrendi ajánlás, e-book, pdf fájl, forrásanyag, videó és online tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.

Felek kötelezettsége és a szolgáltatás teljesítése

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében Vásárló számára a következőket szolgáltatja a Szolgáltató által megjelölt időtartamban: személyre szabott étrendi ajánlás készítése, életmód tanácsadás. Jelen Szerződés hatálya alatt elérhető termékek:

“Start csomag” nem személyre szabott étrendet jelent. Mintaétrendet foglal magába, receptekkel (10.000 Ft)

„Mini csomag” személyre szabott étrend, életmód és táplálkozási program  (15.000 Ft)

„Maxi csomag” személyre szabott étrend, életmód és táplálkozási program (40.000 Ft)

„Speciális étrend csomag” személyre szabott étrend,életmód és táplálkozási program (50.000 Ft)

Jelen Szerződés hatálya alatt elérhető termékek, online edzéssel kapcsolatban:

Egyéni edzés:

 • 5 alkalmas bérlet: 25.000 Ft (heti 1 edzésre javasolt)
 • 8 alkalmas bérlet: 32.000 Ft (heti 2 edzésre javasolt)
 • 10 alkalmas bérlet: 35.000 Ft (heti 3 edzésre javasolt)

Páros edzés:

 • 5 alkalmas bérlet: 14.000 Ft / fő (heti 1 edzésre javasolt)
 • 8 alkalmas bérlet: 22.500 Ft / fő (heti 2 edzésre javasolt)
 • 10 alkalmas bérlet: 25.000 Ft / fő (heti 3 edzésre javasolt)

Vásárló vállalja, hogy a számára elkészített személyre szabott étrendi ajánlást, életmód és táplálkozási programot, kérdőívet, ajánlásokat, e-mail levelezést nem továbbítja harmadik fél számára. Ha ez mégis megtörténik, abban az esetben Vásárló köteles az okozott kár megtérítésére. A vásárló vállalja, hogy fizetési kötelezettségeinek eleget tesz. Továbbá vállalja, hogy a fizetési kötelezettség teljesítése után az elektronikusan megküldött kérdőívet (kivéve start csomag) illetve étkezési naplót (kivéve start csomag ) hiánytalanul kitölti és visszaküldi a megadott email címre. (info@fittdieta.hu) Amennyiben ez nem történik meg, a szolgáltatási jogviszony megszűnik. Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, a Vásárló aktív közreműködése szükséges. Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy Vásárló betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi ajánlásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet. Amennyiben Vásárló bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik táplálkozási és életmódváltó programra és ez a program során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a program során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha Vásárló bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával rendel meg bármilyen szolgáltatást. Szolgáltató és Vásárló mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, Vásárló jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

Az online edzésre vonatkozó házirend:

 1. A bérletek érvényességi ideje 35 nap, amit előre jelzett esetekben (utazás, tartós betegség) meghosszabbítunk.
 2. A bérlet tulajdona átruházható, viszont vissza nem térítendő.
 3. Természetesen mindenki életében előfordul, hogy nem tud jönni a megbeszélt időpontra, kérünk benneteket, ilyen esetben 1-2 nappal előtte szóljatok! A lefoglalt időpontot megelőző 24 órában történő lemondások levonásra kerülnek a bérletből.
 4. Bármilyen jellegű személyi sérülésért felelősséget nem vállalunk.

A weboldalon feltüntetett árak

A weboldalon feltüntetett árak bruttó árak, az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Fizetési mód:

A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés leadásakor fizetheti meg. Dávid Krisztina E. V. a teljesítésről számlát állít ki, melyet a megrendelt szolgáltatással együtt elektronikusan küld meg Vásárló részére.

A bankkártyás fizetés esetén a szolgáltatás megrendelése után a Vásárló az áru ellenértékét a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével, a barion.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki.

A Barion szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a vállalkozó nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a vállalkozó a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BARION SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.

 

Szállítási határidő:

A megrendelésről e-mailben visszajelzést küldünk.

A teljesítési határidő a megrendelést és pénzügyi teljesítést követően automatikusan megküldött kérdőív vagy kérdőívek (kivéve start csomag), és táplálkozási napló (kivéve Start csomag és mini csomag) hiánytalanul kitöltött elektronikusan,  a megadott email címre való visszaküldésétől számított 10 munkanap. Ezt a határidőt csakis abban az esetben köteles a szolgáltatónak betartania, ha a vásárló a megrendelést követő 10 munkanapon belül hiánytalanul elküldte a fent említett emailt. A 10 napos határidő alól kivételt képez a “start csomag”. Ez esetben a teljesítési határidő a megrendelést és a fizetési teljesítést követően 1 munkanap.

Megrendelő köteles a befizetést követő naptári naptól számított három héten belül elküldeni az összes, fentebb említett dokumentumot, hogy Szolgáltató meg tudja kezdeni a munkát. Amennyiben Megrendelő a határidőn belül nem küldi meg a kért dokumentumok összes elemét, úgy Szolgáltató indokolás nélkül eláll a szolgáltatás teljesítésétől pénzvisszafizetés terhe nélkül, mellyel szemben Megrendelő semmilyen fajta jogorvoslattal nem élhet.

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll rendelkezésére köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

A Webáruházban való vásárlás feltétele a számlázási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.

Vásárló visszalépése

Vásárló bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit. Amennyiben Vásárló az adott szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) meggondolja magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére, mert Vásárló jelen Szerződés feltételeit elolvasta és elfogadta a szolgáltatás megrendelésével.

Egészségügyi nyilatkozat

Vásárló kötelessége a jelen Szerződés elfogadásával, hogy a vásárlást megelőzően kötelezően kitöltött egészségügyi  ’Kérdőív’ során Szolgáltató felé bejelentse minden nemű betegségét, allergiáját melyért csakis a Vásárló saját maga felelős.  (kivéve a “start csomag” mely nem személyre szabott étrendet jelent. Mintaétrendet tartalmaz, receptekkel.) Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen betegségért, melyet a Vásárló eltitkol, mert a gyógyítás, orvoslás nem áll Szolgáltató hatáskörében.

Az Ajánlás csak tanácsadásra szolgál, valamint arra, hogy a Szolgáltató legjobb tudása szerint segítsen Megrendelőnek a Megrendelő egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen egészségügyi probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. A szolgáltató olyan végzettséggel rendelkezik, mely végzettség alapján kizárólag tanácsok, javaslatok, útmutatás, információ és tippek közölhetők, a Szolgáltató  legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást.
Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a szolgáltatott információk értelmezéséért.

Szolgáltató csak az előzetesen ismertetettet (maxi és speciális csomag esetén) ételintoleranciákat és ételérzékenységeket veszi figyelembe ajánlásai elkészítése során, de más egészségügyi problémára, illetve bizonyos tényezőkre nem nyújt tanácsadást, mint a:

 • Hormonális betegség, hormonkezelés
 • vesebetegség, májbetegség, tartós emésztőrendszeri betegség (pl. IBS, felszívódási problémák),
 • evészavar esetén (anorexia, bulimia, orthorexia nervosa)
 • 1-es típusú cukorbetegség, inzulinnal kezelt 2-es típusú cukorbetegség
 • keresztallergia, hisztamin érzékenység
 • 18 éven aluli személyeknek
 • kismamáknak, valamint a várandóság után, a szoptatás ideje alatt
 • A pajzsmirigy alul- és felülműködés és a PCO/PCOS kivételt képez a hormonális betegségek között, ugyanis ezek állapota megfelelő étrenddel és életmóddal nagy eséllyel javítható.
 • Inzulinrezisztencia esetén
 • Ha komoly betegség miatt orvosi vagy kórházi kezelés alatt állsz
 • Műtéti beavatkozás előtt vagy után állsz (szívműtét, rákos megbetegedés, veseműtét stb)

A Szolgáltató által megosztott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére

Ezt a weboldalt nem szabad szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Ha Ön bármilyen egészségügyi problémával küzd, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát, vagy egy egészségügyi szakembert. Ez a weboldal és minden rajta megjelenített tartalom, valamint minden kiadott étrendi ajánlás, életmód és táplálkozási programok csak tanácsadásra szolgál. Az ezen a weboldalon megosztott információk kizárólag arra szolgálnak, hogy segítsenek az egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a súlycsökkenés és testváltozás nem garantált, amennyiben a megvásárolt étrendi ajánlást Ön nem tartja be maradéktalanul. Az eredmények személyenként változhatnak, mert az étrendi ajánlás egyénre szabott (kivéve start csomag). Szolgáltató semmiféle garanciát nem vállal a vélemények, tanácsok, szolgáltatások vagy egyéb, e weboldalon található vagy hivatkozott információk pontosságáért vagy teljességéért, időszerűségéért, valamint hasznosságáért. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely az Ön által, az ezen a weboldalon található bármely információval vagy anyaggal kapcsolatos bármely intézkedés vagy megbízás eredménye. A Szolgáltató által megosztott és terjesztett információk, étrendi ajánlások és tartalmak bármely felhasználója saját felelősségére használja az összes információt, ajánlást, iránymutatást és tippet. Szolgáltató nem tehető felelőssé az információk, ajánlások és iránymutatások felhasználó általi értelmezéséért. Minden információ, tartalom és étrendi ajánlás, amelyet Szolgáltató a weboldalon, valamint a közösségi médián megoszt, Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdona, mely saját tapasztalatai és képzettsége alapján került kidolgozásra, kivéve, ha Szolgáltató ezt másképpen nyilatkozza, illetve hivatkozza. Kérjük, vegye figyelembe, hogy Szolgáltató nem rendelkezik doktor, háziorvos vagy dietetikus végzettséggel. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen egészségügyi probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. Szolgáltató táplálkozási tanácsadó és fitnesz instruktori (OKJ képzés) végzettséggel rendelkezik, valamint alkalmazott táplálkozási ismeretekkel, alkalmazott táplálkozás-és élelmiszertudományi szakismeretekkel, hormonális táplálkozás ismeretekkel rendelkezik mely végzettség alapján kizárólag tanácsok, javaslatok, útmutatás, információ és tippek ajánlhatók, Szolgáltató legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást.

Titoktartási kötelezettség és szerzői jogvédelem

A weboldalon, illetve a közösségi médián Szolgáltató által megjelenített és eladásra kínált minden egyes digitális termék, étrendi ajánlás, e-book, pdf fájl és az online tartalom csak és kizárólag egyetlen Vásárló (fizető fél) számára értékesített. Vásárló jelen szerződés alapján titoktartási kötelezettség alatt áll, nem adhatja ki a megvásárolt terméket harmadik félnek másolásra, nem adhatja át, nem oszthatja meg, nem terjesztheti, nem értékesítheti. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a fent említett tételek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú vagy magáncélon túlmenő felhasználás céljából fizikai vagy más adathordozóra letölteni, átmásolni, átvenni, más weboldal részeként elhelyezni, elektronikusan tárolni, feldolgozni, értékesíteni, stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos. A jogtulajdonos: Dávid Krisztina egyéni vállalkozó.

 

Panaszkezelés:

Esetleges panaszaival írásban, postai úton vagy e-mailben fordulhat hozzánk. Panaszát kivizsgáljuk és annak eredményéről írásban 30 napon belül tájékoztatjuk.

Önnek lehetősége van vitás helyzetben a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulni.

Elérhetősége:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail:nfh@nfh.hu